20.8.19 – שימוע: הליך תחרותי לתעריף ייצור PV + אגירה וגם מהפכה בהיתרי ההפעלה

0 צפיות