22.11.19 – אישור מליאת רשות החשמל לזוכים בשני הליכים תחרותיים למתקנים פוטו-וולטאים עבור מתקנים

0 צפיות