top of page

23.4.18 – מקצה ב' של קרן המענקים להתייעלות אנרגטית

משרד האנרגיה, הרשות להשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה, המשרד להגנת הסביבה ומשרד האוצר ישקיעו כ-74 מיליון שקלים לפרויקטים המקדמים התייעלות אנרגטית והפחתת פליטות גזי חממה. מסלול הסיוע, הכולל 300 מיליון שקלים ומתפרש על פני 4 שנים, הוקם בשנה שעברה, ומשותף לארבעת המשרדים.

בשנת 2017 יצא לפועל סבב המענקים הראשון במסגרתו ניתנו מענקים בסכום דומה, ל-90 פרויקטים שצפויים להוביל לחיסכון שנתי של כ-130 מיליון קוט"ש. בימים אלו נפתח הסבב השני בו תינתן עדיפות לרשויות מקומיות חלשות ולעסקים קטנים ובינוניים, ויינתן מענק נוסף של עד 20% מעלות הפרויקט עבור התקנה מסחרית ראשונה של טכנולוגיה ישראלית חדשה.

המועד האחרון להגשת בקשות: 21/6/2018 עד לשעה 24:00.

בחירת הזוכים לסיוע תעשה ע"י ועדה בדרך של הקצאה תחרותית.

פרטים נוספים בקישור המצורף. https://www.gov.il/he/departments/policies/economy_dgi_instructions_04_41

0 צפיות

Commenti


bottom of page