24.10.18 – החלטה – הפסקת הרישום למכסת מונה נטו והבטחת המכסה למתקנים שנרשמו (002)

0 צפיות