24.10.18 – מינהל החשמל – פירושים ותשובות בעניין חוק החשמל ותקנותיו

מעת לעת, מינהל החשמל מפרסם מאגר פירושים ותשובות בעניין חוק החשמל ותקנותיו.​

נלווה לפרסום, קובץ מפתח נושאים לסיווג התשובות בהתאם לתקנות.

1.בדיקת גנרטורים במתח נמוך במתקן המקבל אספקה במתח גבוה

2. העמסה והגנה על מוליכים מבודדים וכבלים

3. הגנה בפני חישמול על לוח ראשי מתכתי

4. מוליך הארקה מבודד מאלומיניום

סיווג הפירושים לפרסום באתר הרשות

0 צפיות