25.8.19 – הנחיות מנהל מינהל החשמל להתקנת מיתקן פוטו-וולטאי, תשע"ט – 2019

הנחיות אלו של מנהל מינהל החשמל מפרטות את הכללים והעקרונות להתקנת מיתקן פוטו-וולטאי.

ההנחייה המלאה והנספחים לה, לעיונכם מטה:

הנחיות מנהל מינהל החשמל להתקנת מיתקן פוטו-וולטאי, תשע"ט – 2019

נספח א שילוט- תשע"ט-2019

הצהרת חשמלאי – נספח ב – תשע"ט-2019

טופס הבדיקה – נספח ג'- תשע ט-2019

0 צפיות