29.1.19 – רשות החשמל מפרסמת סדרת מחשבונים לבחינת השפעת עדכון התעריף על מגזרי המשק השונים

צפייה 1