3.1.21 – רשות החשמל, ישיבה מס' 594 מיום 10.12.2020

2 צפיות