30.3.20 – מכסת המשך למתקני יצור חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית בגודל קטן בהספק העולה על 15 קילו-

צפייה 1