30.3.20 – שימוע – הארכת המועדים בהליכים התחרותיים ובאסדרות לייצור חשמל באנרגיה מתחדשת

0 צפיות