5.1.19 – החלטה – קביעת תעריף ותנאי זכאות למתקנים שאינם נכללים במכסה קרקעי

0 צפיות