7.4.19 – הצעת החלטה לשימוע מישיבה 556 מיום 1.4.2019 (2)

0 צפיות