7.4.19 – שימוע – אמות מידה תומכות מימון למכרז PV-2

0 צפיות