7.4.19 – שימוע – פרסום לוח תעריפי שירותים מורחבים ולוח תעריפי זיכוי בגין אי קריאת מונה

0 צפיות