7.5.18 – הצעת החלטה לשימוע מחלק חשמל – עקרונות להתחשבנות בין המחלק למנהל המערכת

0 צפיות