9.12.18 – החלטה מספר 15 – עקרונות להתחשבנות בגין ייצור וצריכה בשטח מחלק

צפייה 1